Ny permis B dia :

Permis maharitra ary tsy mila havaozina

A

Permis voafetra ary mila havaozina isan-taona aorian'ny fitsirihana ara-pahasalamana

B

30